Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidszorg. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Pleidooi: betere opsporing vergt heldere keuzes

  Op 19-02-2017

  Het is noodzakelijk om heldere politieke keuzes te maken hoeveel politionele opsporingscapaciteit moet worden besteed aan welke typen misdrijven. Simpelweg roepen dat...
  Lees meer >>

 • In memoriam Gerard van Staalduinen

  Op 17-02-2017

  Gerard (1951 - 2017) was de laatste paar jaar associate senior onderzoeker bij Crisislab. Hij heeft bij ons meegewerkt aan grotere onderzoeken variërend van een...
  Lees meer >>

 • Derde nieuwsbrief COncORDE

  Op 06-02-2017

  Crisislab participeert sinds 2014 in het Europese project COncORDE dat beoogt een interactief webplatform te ontwikkelen dat voor zowel professionele geneeskundige...
  Lees meer >>

 • Nieuwe crisisorganisatie Veiligheidsregio Twente operationeel

  Op 05-02-2017

  Op 1 februari 2017 is de nieuwe crisisorganisatie van de veiligheidsregio Twente operationeel gegaan. Crisislab ondersteunde de veiligheidsregio Twente vanaf 2014 bij de...
  Lees meer >>

 • Arbobesluit gewijzigd mede op verzoek Crisislab

  Op 07-01-2017

  Afgelopen zomer lag een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor die feitelijk vroeg om een nultolerantie van risico. Het ging om het risico op explosie van...
  Lees meer >>

 • Drogredeneren over asbestgevaar

  Op 22-12-2016

  Op 14 december 2016 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer met de Staatssecretaris van IenM gesproken over het asbestbeleid in...
  Lees meer >>

 • Verstandig veiligheidsbeleid vereist regentenmoed

  Op 17-11-2016

  Ira Helsloot bespreekt de invloed die bestuurders hebben op het veiligheidsbeleid in een artikel op de site socialevraagstukken.nl. Bestuurlijke moed kan het verschil...
  Lees meer >>

 • Kosten en baten van Gronings gas

  Op 04-11-2016

  Ira Helsloot bespreekt in het dossier 'Gronings gas' de kosten en baten van aardgaswinning in Groningen. Is het echt onaanvaardbaar dat burgers risico lopen omwille van...
  Lees meer >>

 • IFV neemt Crisislab’s FABCM over

  Op 14-10-2016

  Het brandweeropleidingsinstituut IFV heeft het door Crisislab ontwikkelde FABCM besluitvormingsmodel voor frontlijnleidinggevenden overgenomen als basis voor de...
  Lees meer >>

 • Call for papers WADEM Congress

  Op 13-10-2016

  Crisislab is participating in the FP7 EU project COncORDE. In order to disseminate the knowledge gained in this project, the COncORDE consortium leads the Situational...
  Lees meer >>

 • Studium Generale UU

  Op 30-09-2016

  Op 28 september hield Ira Helsloot een college voor het Studium Generale programma van de Universiteit Utrecht over omgaan met risico’s in Nederland. Zwaarbewapende...
  Lees meer >>

 • Kennisdossier maatschappelijke reacties

  Op 23-09-2016

  Platform31 en Crisislab hebben een kennisdossier maatschappelijke reacties opgezet naar aanleiding van de maatschappelijke reacties rondom de komst van vluchtelingen naar...
  Lees meer >>

 • Ontwikkeling norm aardbevingsbestendigheid industrie

  Op 15-09-2016

  In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen ondersteunde Crisislab de ontwikkeling om te komen tot een norm voor de aardbevingsbestendigheid van de chemische...
  Lees meer >>

 • Bestuurlijk afwegingskader risico’s conventionele explosieven

  Op 05-09-2016

  De discussie tijdens een drietal bijeenkomsten van het Platform Blindgangers van de VNG over een toekomstig normenkader over de omgang met de risico’s van conventionele...
  Lees meer >>

 • COncORDE publication on modelling the medical emergency response

  Op 26-08-2016

  As part of the FP7 EU project COncORDE , Crisislab together with the University of Cyprus and Cambridge University Hospital has published the article "Integrated...
  Lees meer >>

 • Asbestmagazine besteedt aandacht aan onderzoek Crisislab

  Op 26-07-2016

  In de augustus-uitgave van het ‘Asbestmagazine’ is een artikel gepubliceerd over het onderzoek dat Crisislab in opdracht van woningbouwcorporatie Talis heeft...
  Lees meer >>

 • Impactfactor JCCM gestegen

  Op 19-06-2016

  Het Engelstalige tijdschrift Journal of Contingencies and Crisis Management waarvan Ira Helsloot de hoofdredacteur is, heeft in de Journal Citation Report een hoge...
  Lees meer >>

 • Incidenten bij Chemelot: toeval of structureel?

  Op 08-06-2016

  In opdracht van Chemelot Site Permit (CSP) heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen negen grotere incidenten die in 2015 op het terrein van...
  Lees meer >>

 • Burgeronderzoek omwonenden van Chemelot

  Op 06-06-2016

  Naar aanleiding van de incidenten die in 2015 bij Chemelot plaatsvonden, heeft Crisislab op eigen initiatief en samen met studenten van de masteropleiding Besturen van...
  Lees meer >>

 • Laten we eindelijk normaal doen over asbest

  Op 02-06-2016

  In het pamflet ‘Laten we eindelijk normaal doen over asbest’ pleiten ondergetekenden voor redelijk asbestbeleid. Er ontstaat vaak een paniekreactie wanneer asbest...
  Lees meer >>

 • Inzichten in de omgang met de risico’s van asbest

  Op 01-06-2016

  Crisislab heeft in opdracht van woningbouwcorporatie Talis onderzoek uitgevoerd naar het vormgeven van redelijk asbestbeleid. Onder redelijk asbestbeleid verstaan we de...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Politiegezag en (on)gehoorzaam burgergedrag

  Op 06-02-2017

  In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een onderzoek uit om de mate van 'straat'gezag van de politie in kaart te brengen en te duiden welke betekenis dit heeft voor de politiepraktijk. Bijvoorbeeld wordt bekeken welk...
  Lees meer >>

 • Proportionaliteit bij het zoeken naar blindgangers

  Op 10-01-2017

  In opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkelt Crisislab een methode voor een proportionele bepaling van het zoekgebied bij een indicatie voor blindgangers uit WO II. Op basis van statistiek en ongevallencijfers doet Crisislab wetenschappelijk...
  Lees meer >>

 • Risicoanalyse Hoger Onderwijs

  Op 05-12-2016

  Crisislab voert voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het kader van het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) een  risicoanalyse uit. Het programma IV-HO is ondergebracht bij SURF, de...
  Lees meer >>

 • OvD-DHMR training in Rotterdam

  Op 29-11-2016

  Voor het Havenbedrijf Rotterdam verzorgt Crisislab vanaf december 2016 de training voor Officieren van Dienst van de Divisie Havenmeester Rotterdam (DHMR). De OvD-DHMR heeft de uitdagende taak om tijdens incidenten beslissingen te nemen en tot...
  Lees meer >>

 • Adviezen over de omgang met CE

  Op 28-11-2016

  Crisislab adviseert (en heeft geadviseerd) de gemeenten Haarlemmermeer, Zeist, Soesterberg en de provincie Utrecht over de omgang met het risico van onontplofte conventionele explosieven bij bouwwerkzaamheden en recreatie. Basis voor de adviezen is...
  Lees meer >>

 • Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

  Op 16-09-2016

  In opdracht van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) evalueert Crisislab de betekenis van het VCA-stelsel in de praktijk. Op basis hiervan adviseert Crisislab de SSVV over het stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en...
  Lees meer >>

 • Opsporingskunde

  Op 10-04-2016

  Hoe voorkom je als rechercheur dat het betere de vijand van het goede wordt? In rechercheonderzoek is het de vraag wanneer er voldoende bewijs verzameld is. Nodeloos doorrechercheren kost opsporingscapaciteit waarmee ook andere misdaden kunnen worden...
  Lees meer >>

 • Brandstichtingen in Hoogeveen

  Op 08-04-2016

  In opdracht van de gemeente Hoogeveen voert Crisislab een onderzoek uit om meer duidelijkheid te geven over het beeld dat er in Hoogeveen bestaat over het aantal brandstichtingen: in vergelijk met andere gemeenten met gelijke aantallen inwoners...
  Lees meer >>

 • De noodhulp praktisch herontworpen

  Op 07-04-2016

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap voert Crisislab samen met vier basisteams van politie een actieonderzoek uit om tot een betere benutting van de noodhulpcapaciteit voor handhaving te komen. We ontwikkelen daartoe een aantal...
  Lees meer >>

 • Ondersteuning brandweer Noord Holland Noord

  Op 18-02-2016

  De veiligheidsregio Noord Holland Noord is een programma gestart om het veilig werken en leiderschap bij de brandweer te versterken. Crisislab ondersteunt een van de trajecten waarin specifiek wordt gekeken wat de cognitieve psychologische kant...
  Lees meer >>

 • Ondersteuning project Versterking Bevolkingszorg

  Op 21-09-2015

  Crisislab ondersteunt het project Versterking Bevolkingszorg dat als één van de zes projecten van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio in september 2015 formeel van start is gegaan. In de vergadering van het Veiligheidsberaad in...
  Lees meer >>

 • Development of Coordination Mechanisms During Different Kinds of Emergencies (COncORDE)

  Op 09-06-2014

  As part of the European Commission’s Seventh Framework Programme (FP7) Crisislab participates in the 3 year research, technological development and demonstration project COncORDE, which has started in May 2014. COncORDE stands for ‘Development...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->